La necessitat de crear sinergies marca la jornada de Disseny Circular organitzada per Lúcid, EIG i D!OS

David Tapias, Director d'Innovació de Fluidra, va compartir amb lxs assistents reptes i aprenentatges del seu projecte d'economia i disseny circular desenvolupat de la mà d'EIG i Lúcid.

Els assistents van posar en pràctica la col·laboració en un workshop pràctic de Circular Ventures

El passat 14 de juliol una vintena d'empreses ens vam donar cita per aprofundir en el disseny de productes i models de negoci per a una economia circular, en el marc de la Barcelona Design Week, dins del cicle Shift or Shit.

La sessió, organitzada per Lúcid, EIG i D!OS va tenir com a objectiu compartir coneixement amb empreses manufactureres i orientar en el mindset necessari per encarar un canvi de concepte en la manera de dissenyar i comercialitzar els seus productes.

Per a això va ser clau el testimoni de David Tapias, R&I Manager a Fluidra, qui va explicar el profund treball que estan duent a terme, en col·laboració amb EIG quant a estratègia i amb Lúcid en disseny de producte.

La jornada, presentada per Juan Mellen, President de D!OS, va començar amb l'explicació del marc conceptual i l'enfocament de disseny, a càrrec de Cristina Sendra, Directora Tècnica d'EIG, i Marc Fabra, Co-Founder i Director de Disseny de Lúcid.

'Disseny circular i transformació de negoci' a Roca Barcelona Gallery

Metes assolibles per millorar la vida de les persones

Cristina destacava la importància d'ajustar les expectatives a metes assolibles, sense perdre de vista la visió, en un procés que ha d'integrar diferents aspectes que afecten totes les àrees de la companyia. També puntualitzava la transcendència d'assegurar que els materials que s'utilitzen siguin segurs i saludables en totes les etapes del seu cicle de vida com a clau per a qualsevol disseny circular.

Des d' allà, pas a pas avançar cap a la visió global del sistema en el qual s' insereix, per assegurar que presti els serveis de forma adequada, tant en la funció prevista per al seu ús com en la fi de la seva vida útil.

"A EIG no treballem per aconseguir productes que impactin menys, sinó que regenerin els ecosistemes, l'economia i millorin la vida de les persones", explicava Cristina.
Cristina Sendra, Directora Tècnica d' EIG

Dissenyar des del model de negoci

Marc assenyalava que el disseny per a l'economia circular en l'àmbit de producte exigeix un canvi fonamental: passar de pensar en el producte i la seva funció i estètica a pensar des del model de negoci. És a dir, dissenyar productes que puguin respondre i funcionar en el nou context econòmic.

D'aquesta manera, insistint en la perspectiva sistèmica, s'eviten des del disseny els problemes als quals avui ens enfrontem amb els productes dissenyats per a l'economia lineal. Marc va explicar, de fet, que el 80% dels impactes del producte es defineixen en la fase de disseny.

Marc Fabra, Co-Founder i Director de Disseny de Lúcid

Apostar des de la direcció

David ens va contar el context en què Fluidra decideix aprofundir en aquest procés d'innovació, emmarcat en la seva estratègia ESG. Va assenyalar com a aspecte indispensable la implicació directa i permanent de la direcció general del Grup, liderant activament el canvi, així com la implicació de múltiples equips interns, recolzats per experts externs.

"Per innovar en el producte, has de creure-t'ho i crear la cultura, apostar per això des de la direcció, amb estructura i recursos"

Com a aprenentatges, va destacar que en aplicar l'enfocament Cradle to Cradle a l'anàlisi del producte, van descobrir que realment se sap molt poc tant de la composició material com de la cadena de subministrament que hi ha al darrere. Això dificulta també la reducció d' impactes aigües amunt i la gestió de la traçabilitat i transparència de la informació.

David va explicar també que, a la seva empresa, van haver d'estandarditzar i fixar els seus propis criteris de circularitat i la van dividir en conceptes reals associats a valors concrets. En el seu cas, van definir numèricament quant més havien de durar els productes, quin percentatge de material reciclat havien de posseir, el percentatge de reciclabilitat i quant més reparables havien de ser els productes, entre molts altres indicadors.

"Cada empresa ha de definir amb valors reals què és ser circular. A nosaltres ens va funcionar molt bé assignar quant més reparables, reciclables o durables havien de ser els nostres productes", afirmava David

Els assistents van tenir oportunitat de dialogar amb David, qui generosament va compartir amb detall la seva experiència. La gran quantitat de preguntes i l'interès despertat van fer que la part inicial s'estengués mitja hora més del previst.

David Tapias, Director d'Innovació de Fluidra

Workshop de Circular Ventures

Passem després a la sessió de treball, en la qual totes les empreses van tenir oportunitat de posar-se davant el repte de pensar de forma disruptiva per idear joint ventures circulars.

La dinàmica va començar per identificar les fortaleses i oportunitats de cada empresa per posar-les en comú i, a partir d'allà, entendre el seu encaix en un sistema més ampli i divers. Després d'uns 40 minuts de feina, van sorgir 5 joint ventures que no vam compartir aquí, perquè segurament alguna d'elles es materialitzarà en un negoci per al futur.

Esperem que podeu acompanyar-nos en futures sessions! 🙌

Subscríeu-vos a la newsletter per conèixer el nostre enfocament sobre les tendències del moment
¡Fet! Ja estàs a la llista
Oops! Something went wrong while submitting the form.