4 claus per a l' èxit en la fabricació de producte

Difícil fer un resum ràpid dels possibles errors durant un procés de manufacturing a causa de la seva complexitat, però crec que podem sintetitzar en quatre punts una visió bàsica, que permeti entendre com, des de Lúcid, treballem per acompanyar els nostres clients en la fase més important del producte.

Evidentment, són molts punts els que hem de tenir en compte durant un procés de manufacturing: el client, el tipus de producte, el disseny, l'enginyeria, materials, budgets, costos objectiu, project scope, timings, benchmarking, rols, etc.

Vull plantejar aquesta anàlisi des d'una visió general. Sense entrar en els detalls, destacant 4 punts clau que ens permetran dirigir un procés de manufacturing amb èxit:

1. Planificar per replanificar

Saber planificar un projecte de manufacturing és essencial. No val amb muntar un Gantt i creure que ja tens un roll down de projecte perfecte. Gràcies a una bona planificació podrem garantir que s'aconsegueixi una utilització òptima de recursos. Des de saber analitzar el tipus de producte i quines necessitats requereix als seus recursos, dificultat, temps, desenvolupament, etc.

Si bé la planificació és el millor mètode per minimitzar els imprevistos, cal ser conscient que aquests poden sorgir, i que la millor manera de reaccionar davant d'ells és amb un equip preparat per replanificar de nou

A Lúcid comptem amb un equip professional dedicat al research, anàlisi d'usuari i benchmarking que, entre moltes altres coses, ens ajuden a entendre i anticipar-nos a futures necessitats dels productes i, per tant, ens ajuda a planificar amb una visió més profunda la fabricació de cada producte.

2. Control, descontrol i objectius

Igual d'important que la planificació, és el control de tot el procés.

L'objectiu principal és poder comprovar que tot el planificat està sent executat correctament o detectar desviacions, i poder aplicar correctius per replanificar de nou.

  • ¿Necessito més temps en un procés?
  • ¿Falten recursos?
  • ¿Seran necessaris més o altres materials als estimats? Etc.

Si no podem garantir un flux fluid de tots els processos, no podrem garantir costos objectius ni estalvis, la qual cosa ens porta a malbaratament, sobrecosts innecessaris i productes despatxats fora dels terminis.

Això és possible gràcies a la proximitat i el control in situ en moments i processos clau i, a Lúcid, ho fem gràcies als headquarters que tenim a Espanya, Centreeuropa i Xina que ens permeten seguir de prop tot el procés amb eines com factory Audit, quality control check...

La presencialitat en processos de facturació ens permet el control en qualsevol de les fases de fabricació (partners, ofertes, compra i enviament de mostres, auditories a fàbrica, R&D, especialització de producte, supply chain, distribució, etc.)


3. Metodologia i disseny per a un resultat exitós

Una bona manera d'anticipar-nos a certs problemes és amb una fase de visió i estratègia prèvies que ens permetin un desenvolupament òptim del producte.

I és que tots els projectes de fabricació estan condicionats per la fase que precedeix el disseny en la qual s'investiga i analitza els usuaris per poder crear un disseny que satisfaci les seves necessitats.

Arrencar un projecte de manufacturing amb èxit requereix d'un acompanyament previ en la fase de disseny

A Lúcid treballem sempre sota una metodologia que ens permet avançar en el procés de disseny de forma segura per poder culminar el procés de manufacturing amb garanties d'èxit.

4. Coordinació d'equips

Dins de tots aquests punts esmentats anteriorment, m'agradaria destacar un punt que, moltíssimes vegades no es té en compte i penso que normalment és el més oblidat. Les persones.

Podem planificar, controlar, tenir unes metodologies implementades, etc... però els qui estan de principi a fi en cadascun dels diferents processos són les persones.

Des de comprendre el client que demana un producte a les persones que formen els diferents equips de treball. Transparència, honestedat, bona comunicació, empatia, saber escoltar, valorar, analitzar i transformar les possibles propostes que et puguin fer.

Creiem que cal fer partícip de cada fase als nostres clients i, per tant, ens agrada compartir amb ells, que se sentin involucrats, informats, que visquin el seu propi producte entenent totes les complexitats

Alhora, l' existència d' un mètode de treball per fases implica la interacció i implicació de diferents stakeholders interns i externs cadascun amb el seu rol.

En conclusió, el procés de manufacturing requereix de dedicació per poder assegurar un correcte desenvolupament del projecte. A Lúcid tenim un equip de manufacturing capaç de coordinar, controlar i executar totes les fases de la fabricació, amb l'objectiu de culminar el procés de disseny amb èxit.

¿Necessites que t'ajudem amb la fabricació del teu producte? ¡Contàctans!

Subscríeu-vos a la newsletter per conèixer el nostre enfocament sobre les tendències del moment
¡Fet! Ja estàs a la llista
Oops! Something went wrong while submitting the form.