El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.lucid.pro, domiciliada a, C/ Gaudí nº 8, oficina 8, 08221, Terrassa la raó social del Responsable del tractament de la qual és LUCID PRODUCT DESIGN AGENCY, S. L. , de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

LUCID PRODUCT DESIGN AGENCY, S. L.  posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d' activitats del tractament de l' empresa denominat Gestió d' Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d'informació.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s' organitza LUCID PRODUCT DESIGN AGENCY, S. L.  i no seran cedits a cap tercer llevat dels casos que existeixi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en LUCID PRODUCT DESIGN AGENCY, S. L.  estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Tots els camps del formulari on-line marcats amb un bifoca són d'obligada emplenament per poder fer efectiva la seva sol·licitud d'informació.

La Web www.lucid.pro ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir-la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s'està a fora de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de LUCID PRODUCT DESIGN AGENCY, S. L. , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies del Web www.lucid.pro es troba determinada en l'apartat corresponent.

La Web www.lucid.pro farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, d'aquí que si existeix alguna modificació de les dades l'usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d'aquesta Web i les presents condicions del Lloc Web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l' execució, interpretació, compliment d' aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

Visítans

Troba l'oficina més propera
Subscríeu-vos a la newsletter per conèixer el nostre enfocament sobre les tendències del moment
¡Fet! Ja estàs a la llista
Oops! Something went wrong while submitting the form.